Oferta konkursowa Równe Szanse dla dzieci z Tych i miast obrzeżnych 2019