Fundacja Family

Opis Fundacji

Fundacja Family – została założona w 2014 r. Powstała po to, by pomagać osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, zostały dotknięte ciężką chorobą. Wspieramy nie tylko chore dzieci, ale te w szczególności ich rodziców, by mogli odnaleźc się w nowej rzeczywistości skutecznie działać. Chcemy także ofiarować swój czas, swoje doświadczenie, swoją troskę i swoje SERCE.

Cele fundacji

1

Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudnouleczalnymi schorzeniami

2

Niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne

3

Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

4

Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych

5

Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym

6

Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej

7

Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp

8

Niesienie pomocy osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji finansowej oraz instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej

Zarząd Fundacji Family

Zarząd fundacji posiada doświadczenie z zakresu zarządzania medycyną.

Małgorzata Kirchhoff

Małgorzata Kirchhoff

Prezes Fundacji

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Menedżerskiego, specjalność zarządzanie kadrami w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, ukończone studia prawa i administracji, studia podyplomowe szacowanie nieruchomościami, licencjonowany zarządca nieruchomości. Pracownik jednostki samorządu terytorialnego.

Praca w fundacji to satysfakcja i lekcja życia. Możliwość działania na rzecz dobra drugiego człowieka. Prywatnie mama 2 dorosłych synów: Rafała i Michała.
Hobby- teatr, narty, podróże

Anna Andrzejczak

Anna Andrzejczak

Fundator

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi między innymi w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach.

Bożena Zielińska

Bożena Zielińska

Rada Fundacji

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wydziału Handlu Międzynarodowego i Logistyki.
Pracownik spółki prawa handlowego na stanowisku główna księgowa.

Jestem osoba odpowiedzialną i rzetelną. Mam dużą satysfakcję pomagając innym i angażując się w pracę na rzecz społeczeństwa.
Odbyłam wolontariat w Hospicjum im.Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.

Izabela Tominiśka

Izabela Tominiśka

Rada Fundacji