Fundacja family Pomóż nam pomagać
rodzicom chorych dzieci!
Przekaż 1% podatku: KRS: nr 0000532934
Zobacz więcej
O Fundacji Family
Czyli kim jesteśmy i co robimy :)

Fundacja Family powstała po to, by pomagać osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, zostały dotknięte ciężką chorobą lub po prostu potrzebują wsparcia. Otaczamy opieką nie tylko chore dzieci, ale też w szczególności ich rodziców, by mogli odnaleźć się w nowej rzeczywistości i skutecznie działać. Chcemy także ofiarować swój czas, swoje doświadczenie, swoją troskę i swoje SERCE.

Radę Fundacji, która sprawuje nadzór nad działalnością i gwarantuje wydatkowanie środków zgodnie ze statutem Fundacji tworzą osoby zaufania publicznego związane na co dzień ze służbą zdrowia oraz finansami.

W skład Rady Fundacji wchodzą:

Izabela Tomińska
Anna Andrzejczak
Bożena Zielińska

Zarząd Fundacji, który realizuje codzienną działalność Fundacji tworzą osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu oraz finansach.Do zadań Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji merytorycznych i finansowych dotyczących działalności Fundacji.

W skład Zarządu wchodzą:

Małgorzata Kirchhoff
Prezes Fundacji

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Menedżerskiego, specjalność zarządzanie kadrami w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, ukończone studia prawa i administracji, studia podyplomowe szacowanie nieruchomościami, licencjonowany zarządca nieruchomości. Pracownik jednostki samorządu terytorialnego.

Praca w fundacji to satysfakcja i lekcja życia. Możliwość działania na rzecz dobra drugiego człowieka. 

CELE FUNDACJI

1

Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudnouleczalnymi schorzeniami

2

Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

3

Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym

4

Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej

5

Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp

6

Niesienie pomocy osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji finansowej oraz instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej

GALERIA
PROJEKTY

PRZEJRZYSTOŚĆ

Fundacja stosuje zasady przejrzystości finansowej oraz racjonalności i jawności podejmowanych decyzji.

OSZCZĘDNOŚĆ

Fundacja we wszystkich swych działaniach dąży do jak najbardziej efektywnego gospodarowania powierzonymi środkami. Dzięki koalicji firm i donatorów, ich pomocy, darom rzeczowym i usługom ogranicza koszty działalności, by jak najwięcej środków przeznaczyć bezpośrednio na spełnianie marzeń.

POUFNOŚĆ

Fundacja, jako organizacja pozyskująca i przetwarzająca dane osobowe, jest zobowiązana do uzyskania zgody na gromadzenie i przetwarzanie tych danych, przestrzegania zasad poufności, oraz zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa na każdym etapie i w każdym obszarze działalności.

TO JUŻ UDAŁO NAM SIĘ ZREALIZOWAĆ:

2020r.- Wspieranie działań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych z zakresu terapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży, dorosłych oraz mediacje rodzinne. Miasto Zielona Góra.

2020r.- Dofinansowanie rehabilitacji dla dzieci z miasta Tychy i miast obrzeżnych.

2020r.- Dofinansowanie rehabilitacji dla dzieci z miasta Zielona Góra i miast obrzeżnych.

2019r. – Wspieranie działań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych z zakresu terapii indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieży. Miasto Zielona Góra.

2019r.- Prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci do 7-go roku życia zagrożonych lub ze zdiagnozowanymi zaburzeniami wieku rozwojowego. Miasto Tychy

2019r.- Dofinansowanie rehabilitacji dla dzieci z miasta Zielona Góra i miast obrzeżnych.

2019r.- Dofinansowanie rehabilitacji dla dzieci z miasta Tychy i miast obrzeżnych.

2018r.- Diagnostyka fizjoterapeutyczna dla dzieci od 0-1 r.ż z miasta Tychy.

NASZE STATYSTYKI I OSIĄGNIĄCIA W LICZBACH
0
ODBYTYCH KONSULTACJI ZE SPECJALISTAMI
1300
GODZIN SPĘDZONYCH NAD PROJEKTAMI
0
DOFINANSOWANYCH TERAPII

DANE KONTAKTOWE

Fundacja Family
ul. Polna 3a
66-133 Klenica

NIP: 929-186-20-69
REGON: 360150640
KRS: 0000532934

Konto bankowe
BNP PARIBAS
Nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 4088 9318

+48-603-672-686
info@fundacjafamily.com  

FORMULARZ KONTAKTOWY


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym przez Fundację Family z siedzibą przy ul. Polna 3a, 66-133 Klenica, NIP: 929-186-20-69 w celu kontaktu w związku z przesłanym za pośrednictwem formularza kontaktowego zgłoszeniem. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundacja Family ul. Polna 3a, 66-133 Klenica